Miesięczne archiwum: kwiecień 2016

Minimalna stawka godzinowa nie do wyegzekwowania? PIP i pracodawcy narzekają

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej cieszy pracowników i związkowców, ale może też im przysporzyć sporych problemów. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że nowe przepisy będą w zasadzie niemożliwe do wyegzekwowania i mogą zwiększyć szarą strefę, a pracodawcy narzekają na ich uciążliwość. – I bardzo dobrze. Może im bardziej będzie to upierdliwe, tym mniej „śmieciówek” będą stosować – cieszy się w rozmowie z money.pl Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.

Zapowiadane zmiany ostro krytykuje Państwowa Inspekcja Pracy. Wysłała nawet w tej sprawie opinię do resortu pracy. „Zaproponowane rozwiązania (…) należy ocenić negatywnie. Z tego względu bardzo utrudnione byłoby realizowanie przez PIP efektywnych kontroli i skuteczne egzekwowanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych” – czytamy w opinii podpisanej przez Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia. Dodaje on, że zmiana przepisów może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Jego zdaniem może to skończyć się wzrostem popularności umów śmieciowych.
„Można mieć obawy, że projektowane zmiany nie zlikwidują oraz nie ograniczą zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Paradoksalnie, to zjawisko może się nasilić. Osoby świadczące pracę np. na podstawie umów zlecenia nie będą zainteresowane zatrudnieniem w ramach stosunku pracy (bo na zleceniu dostaną więcej). Stawka minimalna może też spowodować zwiększenie szarej strefy, w której nie będą zawierane żadne umowy na piśmie” – ostro krytykuje Główny Inspektor Pracy i wymienia na kilkunastu stronach wszystkie niedociągnięcia projektowanych zmian. I postuluje, by PIP otrzymała uprawnienie do wydawania decyzji nakazujących zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę.
Zresztą PIP nie jest jedyną, której pomysł minimalnej stawki godzinowej się nie podoba. Na niedociągnięcia zwracają również uwagę pracodawcy. Nie podoba im się przede wszystkim obowiązek ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców, który nie tylko jest uciążliwy, ale przede wszystkim trudny do zrealizowania.
Czytaj dalej Minimalna stawka godzinowa nie do wyegzekwowania? PIP i pracodawcy narzekają