Finansowanie

Oferujemy usługi pozyskiwania finansowania zewnętrznego: kredyty, pożyczki bankowe

Przygotowujemy pełną dokumentację do banku:

– business plan wraz z częścią analityczną (obliczeniową)
– sprawozdanie finansowe na podstawie danych z ksiąg rachunkowych klienta
– wypełniamy wniosek kredytowy wraz z załącznikami wymaganymi przez bank